پاورپوینت درباره خلاصه ي كتاب امام علي (ع)ازنگاه انديشمندان غيرشيعه

پاورپوینت درباره خلاصه ي كتاب امام علي (ع)ازنگاه انديشمندان غيرشيعه

پاورپوینت درباره خلاصه ي كتاب امام علي (ع)ازنگاه انديشمندان غيرشيعه

پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :43 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

حقيقت وجودي حضرت علي (ع) ومطالعه ي فضائل ورفتار آن حضرت

                 افکارهر انديشمندي را به خود جلب نموده ومتحيّر ساخته است.

هر چند دهها وبلكه صدها كتاب بوسيله علماي شيعه وسني وديگران در

باب فضايل آن حضرت نوشته شده است اما هرقدر ازفضايل آن حضرت

نوشته وگفته شودبازكم است شاهد اين سخن روايتي است كه از

پيامبراكرم(ص) واردشده است.ابن عباس مي گويد:رسول خدا فرمود:

اگر تمامي باغها قلم،ودرياها مركب، وهمه ي اجنه

حسابگروتمام انسانها نويسنده شوند،قادر به شمارش

فضايل علي بن ابيطالب (ع) نخواهند بود.(1)

 

«المناقب خوارزمي –ص32؛ح1»

 

كتاب مورد ذكررا مي توان به سه بخش تقسيم نمود:اینجا هم مشاهده کنید